Personal

Alla anställda på Sanifast är utbildade inom byggbranschen – alla är även Malaxbor och tillsammans utgör de ett välfungerande team som fått goda referenser.
Förutom Sami arbetar följande personer på företaget: Nicklas Enholm, Stefan Sandelin, Hans-Erik Damsten, Sören Stenroos, Simon Nyman, Carl-Mikael Storfors, Jasmine Finne, Susanne Råholm samt Janne Björklund.