Tjänster

- Nybyggnationer
- Fastighetssaneringar
- Renoveringar
- Våtrumsarbeten/Badrumsrenoveringar
- Fastighetsservice – dygnet runt
- Trädgårdsanläggning och markarbeten med minigrävare
- Försäljning och installation av Bio Cleaner reningsverk
- Målning och tapetsering
- Byggnadsarbeten i skärgården
- Produktion av jordbruks- och industribyggnader

Kom ihåg hushållsavdraget! Läs mer om de aktuella reglerna på www.skatt.fi